És important fer una revisió osteopàtica al nadó des del seu naixement.

En nadons des de que neixen és important fer una revisió osteopàtica ja que durant l’embaràs i durant el part, pot haver patit tensions que després poden dificultar funcions elementals com són la succió, deglució i posteriorment alteracions a nivell psicomotor. El tractament osteopàtic en nadons és recomanable quan aquests pateixen irritabilitat, alteracions de la son, alteracions en la lactància, torticolis, deformitats cranials com les plagiocefàlies, refluxe, còlics, restrenyiment, canals lacrimals obstruïts, alteracions en el desenvolupament psicomotor, bronquitis o problemes respiratoris, otitis de repetició….

Les tècniques utilitzades en nadons, són suaus i moltes d’elles cranials ja que el crani del bebè pateix alteracions degut a la falta d’espai dins de l’úter de la mare i posteriorment compressions durant el part. Una revisió osteopàtica és necessària en aquells parts llargs i difícils amb fases d’expulsió llargues o en el que hagut la utilització d’instruments com fòrceps o ventoses. Una consulta en els primers dies de vida del bebè, permetrà eliminar aquestes tensions i buscar l’equilibri per a prevenir possibles conseqüències a llarg plaç.