Durant el creixement, l’osteopatia ajuda a millorar aquelles alteracions o malalties causades per factors externs (plantilles, ortodòncies, pes de motxilles…) i pels del propi cos.

L’etapa des del naixement fins la pubertat és la que més acusa les influències internes ( tensions no solucionades quan és bebè ) i externes ( motxilles pesades, caigudes per esport, postures dolentes…).

El creixement és un procés dinàmic, amb canvis, i des de l’osteopatia s’ajuda a que aquests canvis es donin de la millor manera possible per a prevenir problemes estructurals en l’edat adulta.

El tractament osteòpatic és recomanant quan hi ha alteracions en la postura degudes a la columna vertebral o per exemple per una mala posició dels peus, per a prevenir disfuncions degudes a la col·locació de plantilles o ortodòncies ja que alteren les estructures i la seva funció, en casos de trastorns en l’aprenentatge, cefalees, dolors d’esquena, alteracions digestives… que no s’ha solucionat en etapes més inicials on no donaven símptomes.